MEME HASTALIKLARI

Şikayetler:

  • Tek veya iki memede
  • Ağrı
  • Akıntı
  • Kanama
  • Apse
  • Kitle
  • Memenin olmayışı
  • Normalden küçük veya büyük meme
  • Koltuk altı bezeleri
  • Meme başından süt gelmesi

Anatomi:

Asıl meme dokusu: Meme başı,süt kanalları ve süt hücre dokusundan oluşur.Koltuk altına uzayan kabaca disk şeklindedir.

Meme destek dokusu: Asıl meme dokusunu önden ve arkadan çevreleyen, çoğunlukla yağlı dokudan oluşan kısmıdır.

Koltuk altı bölgesi: Meme dokusundan sayılmasa da drenaj bu alana olduğu için, iyi ve kötü huylu meme hastalıklarında, bezelerin sayı ve büyüklüğü teşhiste anlamlıdır.

Meme hastalıkları:

A:Benign (iyi huylu)

B: Malign (kötü huylu-kanser)

Benign meme hastalıkları:

1-Meme anomalileri:

-Memenin doğuştan yokluğu

-Normalden küçük (mikromasti)

-Normalden büyük (makromasti)

-İkiden fazla meme (polimasti): Koltuk altı,kaburga yayı, karın bölgesinde olur.Et beni ile karışır. Meme başıyla beraber süt hücreleri de varsa hamilelikte büyür ve gelişir. Emzirme döneminde süt gelir. Kendiliğinden küçülmediğinden hayat boyu kütlesini korur.

-Erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti):

a-Genç erişkin (adolesan) jinekomasti:12-15 yaş erkeklerde çoğunlukla tek taraflı,bazen iki taraflıdır. Kendiliğinden kaybolur.20 yaşına kadar dağılmazsa ameliyat ile alınabilir.

b-Yetişkin jinekomasti: 40 yaşın üzeri erkeklerdir. Şişman, kalp-karaciğer hastası erkeklerde görülür.İki taraflıdır. Kendiliğinden küçülmez. Gereğinde ameliyat ile alınabilir.

2-Ağrılı meme hastalıkları (mastodini):

Kitle olmadan,tek veya iki memede ağrı,gerginlik halidir. Regl dönemine yakın günlerde sıktır. Artarak, azalarak menapoza kadar devam eder. Uygun ağrı kesiciler ile tedavi edilir.

3-Kistik meme hastalıkları:

Asıl meme dokusundaki süt kanalları (duktus) ve süt bezlerinin (asini) kistik büyümeleridir. Üzüm tanesi gibi dışında zar, ortasında sıvı vardır. Mercimekten portakal büyüklüğüne kadar her büyüklükte, tek veya çok sayıda olabilir. Küçük kistlerin sayısı değişkendir.Hastadan hastaya değişen oranda ağrılıdır.İlaç tedavisine cevap verir. Büyükleri ameliyat ile çıkarılabilir.

 

 

 

4-Fibroadenomlar:

Kistlerin tersine  elma gibi içi doludur.Daha serttir. Tek veya çok sayıda, değişik büyüklüklerde olabilir. Genelde ağrısızdır. Meme içinde 1-2 cm hareket ettirilebilir. İyi huylu olmalarına karşın kanserle karışılabilir. Çıkarılarak patolojik inceleme yapılmalıdır.

5-Meme apseleri:

Her yaşta görülür. Sıklıkla emziren annelerdir. Meme başındaki çatlaklardan mikropların girmesi ile oluşur. Meme dokusu kızarık,sıcak,gergin,hassas ve ağrılıdır. İlerleyen günlerde ortası cerahatlenir. Başlangıç döneminde antibiyotik yeterlidir. Cerahat oluştuktan sonra apse boşaltılarak uygun antibiyotikler verilir.

6-Memenin diğer hastalıkları:

-Meme başının içeri çekilmesi

-Meme içi kanama (hematom)

-Yabancı cisimler (dikiş iğnesi vs)

-Emzirme dışında memeden süt gelmesi (galaktore)

-Kronik iltihabi meme hastalıkları

-Meme içi yağ kitleleri (lipom)

 

Op. Dr. Vadettin AKTAŞ

Genel Cerrahi Uzmanı