GUATR

Boyunda tiroid dokusunun büyümesine guatr denir.

Diffuz guatr : Düzgün büyüyen guatr

Nodüler guatr:İçinde fındık,ceviz var gibi kitle görünümlü olan guatr

Basit guatr:Kan hormon seviyeleri normal,kanser olmayan guatr

Hipertiroidi (zehirli guatr):Kan hormon seviyeleri normalden yüksek olan guatr

Spesifik guatr:Mikroskopik yapı olarak basit guatrdan ayrılan guatrlardır. Hashimoto, Riedel, De Querwein gibi alt türleri vardır.

Tiroid kanseri:Aslında guatr değildir. Yer ve görünüm olarak guatra benzer

Şikayetler:Sıkıntı, sinirlilik, boğulma hissi,çarpıntı, ateş basması, bazen boyunda dışarıdan görülen şişlik-kitle, düşükler,kilo kaybı, düşükler, adet düzensizliği, titreme, terleme, seste çatallanma

Teşhis : Doktor muayenesi, laboratuvar tahlilleri, ultrasonografi, tiroid sintigrafisi

Tedavi:

İlaç tedavisi:Küçük-orta boy,zehirli,basit guatrlara uygulanır. 6 ay-2 yıl kadar sürdürülür.Kan hormon seviyesine ve şikayetlere göre uygun ilaçlar verilir.

Ameliyat:Büyük,spesifik,ilaç tedavisine cevap vermeyen guatrlara ve tiroid kanserlerine uygulanır.Hasta doku tamamen veya tama yakın çıkarılır.

Tiroit kanseri

Aslında guatr değildir. Her organ gibi tiroidin de kanseri olur. Erkeklerde daha sıktır. Yeni başlayan, hızlı büyüyen, tek taraflı, nodüler tiroit büyümeleri kanser olabilir. Kesin teşhisi iğne biopsisi iledir. Bazen guatr ameliyatlarında ameliyat sırasında veya sonrasında patoloji ile teşhis konulabilir. Kanser teşhisi konulduktan sonra tedavisi, kanserli dokunun ameliyatla çıkarılmasıdır. Tiroit büyümelerinin % 4 ü, (25 hastada 1 tane) kanserdir.

guatr2

guatr3

 guatr

Op. Dr. Vadettin AKTAŞ

Genel Cerrahi Uzmanı